Cách kiểm tra sim đã tạo shopee hay chưa :- Dùng số điện thoại đăng nhập vào shopee (pass gõ ngẫu nhiên) khi đó shopee sẽ thông báo kết quả trạng thái :+ Trạng thái : tài khoản bị cấm hoặc sai mật khẩu ---> số...
When you register social networking accounts such as Facebook,google,Lozi,tinder,paypal… you are always asked to enter your phone number for authentication. Then, these social networks will ask you to enter a number of mobile subscribers. And facebook,google,grap … will...